telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Tadeusz Kot - specjalista położnictwa i ginekologii lek.…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Bartosz…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39   Personel lekarski: dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologiilek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii lek. med. Marcin Płowaś -…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: Dr n. med. Jacek Furmaga - specjalista w dziedzinie: chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna Dr n. med. Seweryn…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

zip logo 530

 

SPIS TELEFONÓW

Rejestracja - informacja     

   

83-413-23-38

83-888-9999

kom. 607 803 057 kom. 607 821 433

  kom. 459 595 077

Sekretariat

83 41 32 267

Sekretariat FAX

83 41 32 200

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 381

Główna Księgowa

83 41 32 287

Z-ca Głównej Księgowej

83 41 32 287

Kasa

83 41 32 279

Księgowość

83 41 32 277
83 41 32 278

Apteka szpitalna

83 41 32 288

Apteka magazyn

83 41 32 268

Kierownik Działu Administracyjnego

83 41 32 396

Kierownik Działu Technicznego

83 41 32 309

Dział Techniczny

83 41 32 281

Kierowcy

83 41 32 297

Kotłownia

83 41 32 296

Placowy

83 41 32 286

Łączenie rozmów tel.

83 41 32 273

Warsztat mechaniczny

83 41 32 294

Wymiennikownia

83 41 32 293

Kier. działu zatrudnienia i płac

83 41 32 270

Dział zatrudnienia

83 41 32 272

Płace

83 41 32 271

Archiwum Zakładowe

83 41 32 269

Pełnomocnik ds. Akredytacji, Pełnomocnik ds. SZJ

83 41 32 353

Dział Jakości i Rozliczeń - Kierownik

83 41 32 353

Sekcja ds.  Jakości i Rozliczeń - Kierownik 83 41 32 314

Dział Jakości i Rozliczeń - rozliczenia

83 41 32 274

Dział Jakości i Rozliczeń - wypis chorych, statystyka medyczna

83 41 32 221

Dział Jakości i Rozliczeń - statystycy

83 41 32 369

Dział Jakości i Rozliczeń - statystycy

83 41 32 367

Sekcja informatyki i łączności

Kierownik

Koordynator

83 41 32 275

Informatyk

83 41 32 275

Sekcja zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

83 41 32 387

tel./fax  83 41 32 387

Zaopatrzenie

83 41 32 283
tel./fax 83 41 32 282

Magazyn med. depozyt ubrań

83 41 32 285

Apteka otwarta

83 41 32 299

BHP i Inspektor samoob.

83 41 32 284

Centralna sterylizacja

83 41 32 264

Epidemiolog szpitalny

83 41 32 359

Kapelan

83 41 32 290

Kuchnia

83 41 32 292

Pogotowie

83 41 32 304

Pralnia

83 41 32 291

Sklep spożywczy

83 41 32 332

Zmywalnia

83 41 32 345

Sprzątaczki

83 41 32 344

Naprawa sprz. med.

83 41 32 298

SOR

Dyżurka

83 41 32 306

Izba przyjęć - informacja

83 41 32 305

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 301

Kierownik Oddziału

83 41 32 307

Sala wstępnej segregacji

83 41 32 305

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

Gabinet anestezjologów

83 41 32 213

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 308

Kierownik Oddziału

83 41 32 214

Punkt pielęgniarski

83 41 32 212

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Gabinet lekarski

83 41 32 253

83 41 32 252

Punkt pielęgniarski

83 41 32 250

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83  41 32 251

Kierownik Oddziału

83 41 32 295

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Pracownia biochemiczna

83 41 32 259

Pracownia hematologiczna

83 41 32 260

Pracownia serologiczna

83 41 32 261

DZIAŁ DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ

Kier. pracowni bakteriolog.

83 41 32 368

Pracownia bakteriologiczna

83 41 32 366

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII

Gabinet lekarski cz. A

83 41 32 245

Sekretariat

83 41 32 246

Gabinet lekarski cz. B

83 41 32 349

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 247

Pokój badań wysiłkowych

83 41 32 331

Punkt pielęgniarski cz. A

83 41 32 244

Punkt pielęgniarski cz. B

83 41 32 235

DZIAŁ DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ

Technicy

83 41 32 243

Gabinet lekarski

83 41 32 240

Tomograf komp. tel/fax

83 41 32 340

Pracownia rezonansu magnetycznego

83 41 32 398

Pracownia USG

83 41 32 289

REJESTRACJA DIAGNOSTYCZNA

Tomograf komputerowy
USG
Echo serca
EEG
Rezonans magnetyczny

83 41 32 341

601 699 021

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

Gabinet lekarski

83 41 32 236

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 231

Punkt pielęgniarski

83 41 32 229

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Gabinet lekarski

83 41 32 237

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 238

Kierownik Oddziału

83 41 32 226

Punkt pielęgniarek

83 41 32 225

Sekretariat

83 41 32 239

Psycholog

83 41 32 228

Sala udarowa

83 41 32 249

DZIAŁ REHABILITACJI

Informacja dla pacjentów

83 41 32 266

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Kierownik Oddziału gin. - poł.

83 41 32 218

Punkt pielęgniarek ginekologia

83 41 32 215

Punkt pielęgniarek oddz. poł.

83 41 32 220

Sekretariat

83 41 32 233

TRAKT PORODOWY

Gabinet lekarski

83 41 32 223

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 224

Punkt pielęgniarski

83 41 32 222

ODDZIAŁ REHABILITACJI

Gabinet lekarski

83 41 32 388

Kierownik oddziału

83 41 32 289

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 391

Punkt pielęgniarski

83 41 32 390

Sekretariat

83 41 32 388

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Gabinet lekarski

83 41 32 202

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 204

Kierownik Oddziału

83 41 32 203

Punkt pielęgniarski

83 41 32 201

Sekretariat

83 41 32 397

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

Gabinet lekarski

83 41 32 209

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

83 41 32 210

Kierownik Oddziału

83 41 32 211

Punkt pielęgniarski

83 41 32 208

Sekretariat

83 41 32 397

BLOK OPERACYJNY

Punkt piel. anestezjolog

83 41 32 207

Punkt pielęgniarski

83 41 32 206

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - CZP

Z-ca Kierownika CZP 

83 41 32 376

Sekretariat CZP

83 41 32 348

Część szpitalna CZP Oddział Psychiatryczny CZP (całodobowy)

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego CZP /Gabinet lekarski Oddziału Psychiatrycznego

83 41 32 371

Z-ca Kierownika Oddziału Psychiatrycznego CZP

83 41 32 347

Lekarz dyżurny Oddziału Psychiatrycznego

83 41 32 360
721 070 044

Psychiatryczna Izba Przyjęć

83 41 32 350

Kierownik ds. Pielęgniarstwa Oddziału Psychiatrycznego

83 41 32 364

Pokój administracyjny pielęgniarek

83 41 32 363
603 167 290

Pokój przygotowawczo zabiegowy

83 41 32 365

Psycholodzy

Psycholog mgr Dąbrowska Anna

83 41 32 354

Psycholog mgr Jarmałkowicz-Smęt Barbara

83 41 32 352

Psycholog mgr Uss Joanna

83 41 32 372

Psycholog mgr Agnieszka Beda

83 41 32 372

Psycholog mrg Ewelina Wojciechowska

Terapia zajęciowa Oddział Psychiatryczny

83 41 32 361

Pracownik socjalny

83 41 32 392
510 210 141

Część ambulatoryjna CZP

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Rejestracja/ Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK)

83 41 32 379
601 706 995

Gabinet lekarski - lek. med. Renata Szram

83 41 32 376

Gabinet lekarski - lek. med. Jolanta Mazur,

83 41 32 377

Gabinet lekarski - lek. med. Waldemar Zielnik

83 41 32 377

Gabinet psychologów

83 41 32 358

Gabinet psychologów mgr Agnieszka Beda

83 41 32 372

Gabinet psychologa mgr Joanna Uss

83 41 32 372

Zespół Lecznictwa Środowiskowego

83 41 32 374
504 031 725

Dzienny Oddział Psychiatryczny

83 41 32 374

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ

Psycholog

83 41 32 357

Kierownik Oddziału

83 41 32 356

Punkt pielęgniarski terapia

83 41 32 355

Pobyt dzienny gab. zabiegowy

83 41 32 372

Pobyt dzienny gab. lekarski

83 41 32 377

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Gabinet lekarski POZ

83 41 32 334

Rejestracja

83 41 32 318

Opieka nocna

83 41 32 303

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Rejestracja - informacja

83 888 99 99
kom. 459 595 077

83 413 23 38
kom. 607 803 057

Reumatologiczna

83 41 32 328

Alergologiczna

83 41 32 321

Neurologiczna II

83 41 32 328

Chirurgiczna

83 41 32 320

Gruźlicy i Chorób płuc

83 41 32 378

Dermatologiczna

83 41 32 323

Endokrynologiczna

83 41 32 310

Ginekologiczna

83 41 32 325

Kardiologiczna

83 41 32 327

Laryngologiczna

83 41 32 324

Medycyny pracy

83 41 32 335

Neurologiczna

83 41 32 317

Okulistyczna

83 41 32 322

Ortopedyczna

83 41 32 316

Pracownia EEG

83 41 32 330

Pracownia Endoskopowa

83 41 32 216

Psychiatryczna - rejestracja

83 41 32 379

Psychiatryczna gab. lek. uzal.

83 41 32 376

Psychiatryczna gab. lekarski

83 41 32 351

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg