telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Anna…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Grzegorz Duszyński - specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39 Kierownik Oddziału Kierownik Oddziału:  dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko - specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: lek. med. Jerzy Gleb specjalista chirurgii…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

zip logo 530

Dział diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BAKTERIOLOGICZNEJ 

 

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZNAJDUJE SIĘ W STRUKTURACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM UL. WISZNICKA 111.

I.   KWALIFIKACJE PERSONELU

Kierownik DDL - mgr Bożena Welk - specjalizacja 1o z analityki klinicznej, specjalista z  dziedziny zdrowie publiczne

Zastępca  - mgr Barbara Siatka - specjalista z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej specjalizacja 1o z analityki klinicznej

Personel z wyższym wykształceniem - 5 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów.

Personel z wykształceniem średnim - 12 techników analityki medycznej, 2  techników chemii.

GODZINY PRACY LABORATORIUM

Punkt pobrań czynny od 7:30 do 10:00 w dni robocze.

Badania wykonywane są całodobowo.

PRACOWNIE DDL

 • Pracownia Hematologiczna
 • Pracownia Biochemiczna
 • Pracownia Analityki Ogólnej
 • Pracownia Immunologicznej Transfuzjologicznej
 • Bank Krwi

Pozostałe pomieszczenia to:

 • Punkt Pobrań
 • Magazyn
 • Brudownik
 • Pokój socjalny
 • Łazienki

APARATURA

1.     Analizatory biochemiczne:

 • AKCENT 200
 •  BS 480
 •  COBAS   e 411
 •  STARLYTE V
 • GEM 3500

2.    Analizatory hematologiczne, koagulologiczne:

 •   SYSMEX 550
 •   ACL ELITE PRO

3.    Analizator moczu

 • BM URI 500

4.    Pozostały sprzęt laboratoryjny:

 • Wirówki laboratoryjne   4 szt.
 • Wirówka do met. mikrokolumnowej 1 szt.
 • Mikroskopy   3 szt.
 • Cieplarka      1 szt.
 • Inkubator do met. mikrokolumnowej 1 szt.
 • Chłodnie   10 szt.
 • Zamrażarki   2 szt.
 • Łaźnie wodne   2 szt.

LISTA BADAŃ WYKONYWANYCH W DDL  Z ZAKRESAMI WARTOŚCI REFERENCYJNYCH  

Hematologia :

Parametr

Zakres wartości

Jednostka

Hemoglobina Kobiety

12,0

16,0

g/dl

Hemoglobina Mężczyźni

14,0

18,0

g/dl

Hematokryt Kobiety

36,0

46,0

%

Hematokryt Mężczyźni

41,0

53,0

%

RBC  Kobiety

4,0

5,2

M/µl

RBC  Mężczyźni

4,4

6,3

M/µl

MCV

80,0

97,0

fl

MCH

26,0

32,0

pg

MCHC

31,0

36,0

g/dl

RDW

11,5

14,5

%

Retikulocyty

5

30

15

80

x 10 /l

WBC

4,0

10,0

T/µl

GRAN

42

1,4

80

7,0

%G

K/µl

MID

0,1

2

1,0

10

%M

K/µl

LYM

20

1, 2

48

3,5

%L

K/µl

Płytki krwi

180

400

K/µl

OB     Kobiety

           Mężczyźni  

3

15

mm

1

10

mm

 

Wzór odsetkowy krwinek białych

Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate

3 – 5 %

Granulocyty obojętnochłonne segmentowane

50 – 70 %

Eozynofile

2 – 4 %

Limfocyty

25 – 40 %

Monocyty

2 – 8 %

Bazofile

0 – 1 %

 

Układ krzepnięcia

Czas protrombinowy

14 – 20 sek.

Wskaźnik protrombinowy

100 – 70 %

Czas kaolinowo – kefalinowy

20 -30 sek.

Fibrynogen

150 – 400 mg/dl

D - Dimery

0-255 ng/ml

 

Parametry biochemiczne

 

Parametr

 

Zakres wartości

 

Jednostka

Sód

135

148

mmol/l

Potas

3.5

4.5

mmol/l

Chlor                                 surowica

                                          PMR

335

383

mg/dl

422

460

mg/dl

Lit

0.5

1.0

mmol/l

Glukoza

60

100

mg/dl

OGTT (TOG)

 

 

 

Hemoglobina glikowana

4

6

%

Mocznik

15

45

mg/dl

Kreatynina w surowicy

0.5

1.1

mg/dl

Kwas moczowy                        Kobiety

                                                Mężczyźni

2.5

6.0

mg/dl

3.3

7.0

mg/dl

Bilirubina całkowita

0.1

1.3

mg/dl

Białko całkowite

6.0

8.0

g/dl

Proteinogram

Albuminy

50

68

%

a1-globuliny

2

6

%

a2-globuliny

6

10

%

b -globuliny

10

14

%

g -globuliny

14

18

%

Albumina

3.8

5.1

g/dl

Wapń całkowity

8.1

10.4

mg/dl

Fosfor

2.5

5.0

mg/dl

Magnez

1.9

2.5

mg/dl

Żelazo                                      Kobiety

                                                 Mężczyźni

37.0

145.0

µg/dl

59.0

148.0

µg/ml

Test wchłaniania żelaza

 

 

 

Cholesterol całkowity

115.

190

mg/dl

Trójglicerydy

 

< 150

mg/dl

Cholesterol HDL

> 40

 

mg/dl

GOT (AST)

0.

42.

U/l

GPT (ALT)

0.

42.

U/l

GGTP

0

45

U/l

LDH

207.

414.

U/l

Amylaza w surowicy

10.

125.

U/l

Amylaza w moczu

40.

740.

U/l

CRP

0.0

6.0

mg/dl

ASO

10.0

200.0

IU/l

CPK

24.0

195.0

U/l

Etanol

0

20

mg/dl

Fosfataza alkaliczna

64.

306.

U/l

Fosfataza kwaśna

0.

11.

U/l

Troponina T stat

0.0

0.03

ng/ml

CKMB stat

0.1

4.94

ng/ml

TSH

0,27

4,20

mIU/ml

FT3

2,02

4,43

pg/ml

FT4

0,93

1,71

ng/ml

IgE

0,1

200

IU/ml

b-HCG

<5,0

 

mIU/ml

Kobiety ciężarne  -

   tydzień ciąży

3

5,8

71,2

mIU/ml

4

9,5

750

mIU/ml

5

217

7138

mIU/ml

6

158

31795

mIU/ml

7

3697

163563

mIU/ml

8

32065

149571

mIU/ml

9

63803

151410

mIU/ml

10-11

46509

186977

mIU/ml

12-13

27832

210612

mIU/ml

14

13950

62530

mIU/ml

15

12039

70971

mIU/ml

16

9040

56451

mIU/ml

17

8175

55868

mIU/ml

18

8099

58176

mIU/ml

Prolaktyna

kobiety

postmenopauza

1,3

25

ng/ml

0,7

19

ng/ml

mężczyźni

1,5

19

ng/ml

LH

kobiety

faza folikularna

1,5

10

mIU/ml

 

faza owulacyjna

15

100

mIU/ml

 

faza lutealna   

0,4

10

mIU/ml

 

postmenopauza

10

38

mIU/ml

mężczyźni

 

1

9

mIU/ml

FSH

kobiety

faza folikularna

3

15

mIU/ml

 

faza owulacyjna

9

26

mIU/ml

 

faza lutealna   

1

10

mIU/ml

 

postmenopauza

18

140

mIU/ml

mężczyźni

 

1

12

mIU/ml

Estradiol

kobiety

faza folikularna

20

155

pg/ml

 

faza owulacyjna

100

600

pg/ml

 

faza lutealna   

50

250

pg/ml

 

postmenopauza

<75

 

pg/ml

mężczyźni

 

<65

 

pg/ml

Progesteron

kobiety

faza folikularna

0,2

1,5

ng/ml

 

faza owulacyjna

0,8

3,0

ng/ml

 

faza lutealna   

1,7

27

ng/ml

 

postmenopauza

0,1

0,8

ng/ml

mężczyźni

 

0,2

1,4

ng/ml

Testosteron

kobiety

0,06

0,82

ng/ml

mężczyźni dorośli

2,8

8,0

ng/ml

Anty CCP

7

17

U/ml

PSA całk.

< 4

 

ng/ml

FPSA

0

0,58

ng/ml

pro-BNP

<125

 

pg/ml

Procalcytonina

 

HBsAg

>2,0 S/N dodatni

Borelioza test przesiewowy, jakościowy

 

                                            klasa IgM

nieobecne/obecne

                                            klasa IgG

nieobecne/obecne

Toxoplazmoza

 

                                            klasa IgM

< 0,8 ujemny   /   > 1,0 dodatni

                                            klasa IgG

< 1,0 ujemny   /   > 3,0 dodatni

Różyczka

 

                                            klasa IgM

< 0,8  ujemny   /   > 1,0 dodatni

                                            klasa IgG

< 4,9 ujemny   /   > 10,0 dodatni

Anty HBs

<10 j/l wskazanie do doszczepienia

Anty HCV

>2,0 S/N  reaktywne

Anty HIV

( - )

USR

( - )

Helocibacter pylori – test jakościowy

nieobecne/obecne

Helikobacter pylori – antygen w kale

nieobecne/obecne

Witamina D3 metabolit 25(OH)

 

 

niedobór

<10 ng/ml

poziom niewystarczający

10-30 ng/ml

poziom wystarczający

30-100 ng/ml

toksyczność

> 100 ng/ml

Gazometria

pH

7,35

7,45

 

pCO2 (krew tętnicza)

32

45

mmHg

pO2    (krew tętnicza)

65

100

mmHg

BE

-2,5

+2,5

mmol/l

Płyn Mózg.- Rdzen.

cytoza

<5

 

 

glukoza

40

70

mg/dl

białko całkowite

20

40

mg/dl

chlorki

422

460

mg/dl

 

Serologia transfuzjologiczna

Oznaczenie grup krwi układu ABO i D z układu Rh

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał wobec krwinek czerwonych

Wykonanie próby zgodności między biorcą i dawcą

Wstępne opracowanie konfliktu serologicznego między matką i dzieckiem

Profilaktyka konfliktu Rh – badania kwalifikacyjne do podania immunoglobuliny anty D

Bezpośredni test antyglobulinowy

Oznaczanie antygenu K z układu Kell

Drukowanie „Identyfikacyjnych kart grup krwi”

 

Analityka ogólna

 Mocz –

 badanie ogólne

ciężar właściwy

1015

1025

mg/ml

białko

nieobecne

 

mg/l

glukoza

nieobecna

 

g/dl

urobilinogen

nieobecny

 

 

bilirubina

nieobecna

 

 

aceton

nieobecny

 

 

osad moczu

nabłonki płaskie

niel.w polu widzenia

 

nabłonki okrągłe

do 2 w polu widzenia

 

krwinki białe

1-5 w polu widzenia

 

krwinki czerwone

0-1 w polu widzenia

 

wałeczki

nieobecne

 

Mocz - aceton

( - )

 

 

Mocz - glukoza

( - )

 

 

Płyny z jam ciała

 

 

 

Narkotyki w moczu – amfetamina

                                 - marihuana

                                 - opiaty

                                - barbiturany

                                - kokaina

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

 

 

Kał na pasożyty

( - )

 

 

Kał na stopień strawienia

opis

 

 

Kał na krew utajoną

( - )

 

 

 

LISTA  BADAŃ  PILNYCH   dostępnych w ciągu godziny od chwili otrzymania materiału.

 • morfologia
 • układ krzepnięcia
 • D-Dimery
 • troponina
 • CKMB stat
 • glukoza we krwi
 • mocznik
 • kreatynina
 • amylaza we krwi i moczu
 • elektrolity
 • gazometria
 • grupa krwi układu ABO/D z przeglądowym badaniem alloprzeciwciał wobec krwinek czerwonych
 • wykonanie próby zgodności między biorcą i dawcą krwi
 • analiza moczu
 • aceton w moczu
 • narkotyki w moczu
 • prokalcytonina

 

​​Dział Diagnostyki Bakteriologicznej

Zatrudnia 3 osoby.

Kierownikiem Działu jest mgr Bożena Góralska - l ° specjalizacji z mikrobiologii.
Pozostały personel to: 2 osoby - z tytułem technik analityki medycznej.

Dział Diagnostyki Bakteriologicznej zajmuje pomieszczenia na 1-wszym piętrze skrzydła wschodniego budynku szpitala psychiatrycznego. Laboratorium jest czynne w dni robocze w godz: 7:30-15:00, w wolne od pracy pełni dyżur w godz: 7:00-11:00 tel. 83/ 413 23 66.

Badania bakteriologiczne wykonywane są na zlecenie lekarzy zatrudnionych w szpitalu, poradniach specjalistycznych, lekarzy rodzinnych i w gabinetach prywatnych.  

Laboratorium od 1999 r. bierze udział w sprawdzianach wiarygodności badań mikrobiologicznych POLMIKRO uzyskując bardzo dobre wyniki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

 

LISTA WYKONYWANYCH BADAŃ W DZIALE DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ

1.   Posiew ogólny moczu.
2.   Posiew wymazu z gardła, nosa, bronchoaspiratu, plwociny, ucha, zatoki, materiał ze skóry i rany, płyny z jam ciała, z     pochwy.
3.   Posiew krwi.
4.   Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego.
5.   Posiew ogólny kału.
6.   Posiew kału w kierunku SS.
7.   Posiew z pochwy i odbytu w kier. GBS.
8.   Posiew z pochwy i cewki w kier. GNC i TV.
9.   Rotawirusy i Adenowirusy w kale
10. Norowirusy w kale
11. Clostridium difficlie w kale (antygen + toksyny)
12. Legionella pneumophila  z moczu
13. Oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności bakterii.
14. Identyfikacja wyhodowanych bakterii .
15. Wykonanie preparatu bezpośredniego (z zeskrobin skóry) w kier. grzybów.
16. Posiew drożdży.
17. Posiew w kier. bakterii beztlenowych.
18. Badanie mikrobiologicznej czystości powietrza.
19. Badanie mikrobiologicznej czystości powierzchniPosiew ogólny moczu.  

 

Cennik usług

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 181 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg