logokolory vectorized    

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Rezonansu Magnetycznego, Tomografii 601 699 021, 83 413 23 41

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Robert Lis  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Robert Węgłowski - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

mgr inż. Jarosław Sosnowski - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych

mgr Dorota Domańska - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Brzozowska - Główny Księgowy

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Anna…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Grzegorz Duszyński - specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39 Kierownik Oddziału Kierownik Oddziału:  dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko - specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: lek. med. Jerzy Gleb specjalista chirurgii…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

zip logo 530

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Regulamin

REGULAMIN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO


w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420)

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się również punkt przyjęć planowych do oddziałów szpitalnych.

 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta bez skierowania.

 

 •  W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez skierowania z powodu nagłego zachorowania, zatrucia lub urazu oraz pacjenci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego są rejestrowani w systemie na podstawie danych osobowych oraz następuje ocena stanu i zgłaszanych dolegliwości przez lekarza lub pielęgniarkę /triage/ odpowiedzialnych za segregację pacjentów ze względu na stopień zagrożenia dla zdrowia i życia.
 •  O kolejności przyjęcia  pacjenta przez lekarza nie decyduje czas rejestracji lub godzina przybycia na oddział natomiast przyznany priorytet podczas segregacji.

 


Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem.

 

 •  W przypadku posiadania skierowania do szpitala pacjent zgłaszając się do punktu przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinien posiadać:

 - skierowanie na dany oddział
 - dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport
 - wyniki badań diagnostycznych i dokumentacja z dotychczasowego leczenia .
 - piżamę, kapcie, ręcznik, przybory osobiste.

 •  Pielęgniarka lub sekretarka medyczna pracująca w punkcie przyjęć powiadamia lekarza dyżurnego danego oddziału o zgłoszeniu się pacjenta. O przyjęciu i trybie przyjęcia decyduje lekarz danego oddziału.
 •  Pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 •  Po dokonaniu formalności w punkcie przyjęć pacjent jest skierowany na właściwy oddział.
 •  Ubrania wierzchnie pacjenta na czas pobytu w oddziale szpitalnym zostają zabrane przez rodzinę lub oddane do Depozytu szpitalnego.

 

Uwagi ogólne:

 •  Pacjent przebywający w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie otrzymuje posiłków /wyjątek stanowią pacjenci chorzy na cukrzycę oraz na specjalne zlecenie lekarza SOR/
 •  Personel oddziału  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub w poczekalni.
 •  Każdy przypadek przejawu agresji wobec personelu medycznego ze strony pacjenta lub osób odwiedzających podlega zgłoszeniu Policji.


Karta Praw Pacjenta znajduje się na tablicy informacyjnej oraz w punkcie przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

        

        Obowiązki pacjenta przebywającego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich związanych z procesem leczenia,
 •  nie opuszczać oddziału a w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są
 •  do informowania o tym fakcie personel medyczny,
 •  wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne,
 •  nie szkodzić innym pacjentom,
 •  pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu wszpitalu,
 •  nie korzystać z telefonu komórkowego w trakcie badania oraz w pomieszczeniachobserwacyjnych oddziału,
 •  zachowywać się kulturalnie,
 •  pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających osób,

           

          Pacjentowi  nie wolno na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 •  wnosić ani spożywać napojów alkoholowych i stosować środków odurzających,
 •  palić tytoniu,
 •  niszczyć i zanieczyszczać pomieszczeń szpitalnych,
 •  przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza leczącego
 •  spożywać ani podawać do spożycia innym pacjentom żywności i napojów bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki,
 •  żądać od personelu oddziału usług osobistych, nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 •  siadać na łóżkach innych chorych,
 •  korzystać z własnego urządzenia elektrycznego i ładować telefonów komórkowych,

 

        Lekarz ma prawo wypisać pacjenta z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jeżeli:

 •  pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 •  na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela prawnego, po podpisaniu stosownego oświadczenia,
 •  gdy pacjent leżący w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin oddziału, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia innych osób,

 

Radzyń Podlaski, dnia  25 kwietnia 2013r.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 366 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg